REGULAMENT CONCURS FACEBOOK
“Cat de importanta este Apa(consumata) pentru tine si familia ta?"

Sectiunea 1. Organizatorul Concursului

Organizatorul Concursului ”Cat de importanta este Apa(consumata) pentru tine si familia ta?” (denumit in continuare„Concursul”) este Cumpana 1993 SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Alexander von Humboldt nr.10, parter, sectorul 3.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial.

Sectiunea 2. Locul si durata desfasurarii concursului

Concursul se va desfasura in perioada 12-25 august 2017, pe pagina de Facebook a companiei Cumpana.

Sectiunea 3. Drepturi si conditii de participare

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

In cazul copiilor care nu au cont de facebook, participarea la concurs se poate face prin intermediul contului unuia dintre parinti, conform cerintelor din Regulament, fiind obligatorie mentiunea numelui si varstei persoanei participante.

Pentru a se inscrie in concurs, participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Sectiunea 4. Protectia datelor personale

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

Sectiunea 5. Mecanismul concursului

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina https://www.facebook.com/cumpana1993.

Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 12 august 2017-25 august 2017, astfel:

  1. Intra pe pagina https://www.facebook.com/cumpana1993
  2. Devine fan al paginii de mai sus.
  3. Trimite pe adresa de e-mail: marketing@cumpana.ro un desen prin care sa evidentieze in mod original ideea lor despre “cat de importanta este Apa(consumata) pentru tine si familia ta?”
  4. Pentru a castiga unul dintre urmatoarele premii 1 Bicileta, 2 perechi role si 7 rucsacuri cu rechizite pentru scoala, utilizatorul trebuie sa adune cat mai multe like-uri, ce vor fi evaluate de catre comisia de evaluare.

Simpla devenire de fan pe contul de Facebook nu presupune si inscrierea in concurs, este necesara si transmiterea desenului si informatiilor solicitate in cadrul Sectiunii 3.

Sectiunea 6. Premiile concursului

Se vor acorda ca premii: pentru locul 1 o bicicleta, pentru locul doi se vor acorda doua premii, fiecare constand in cate o pereche de role, pentru locul trei se vor acorda sapte premii, fiecare constand intr-un rucsac cu rechizite pentru scoala. O persoana identificata prin acelasi cont de facebook si/sau aceleasi date personale utilizand adrese de email diferite, poate castiga 1 (un) singur premiu.

Valoarea premiilor acordate in cadrul concursului va fi de maxim 6000 lei.

Sectiunea 7. Desemnarea castigatorului

Castigatorul va fi desemnat in urma evaluarii numarului de like-uri pe care le-a adunat in urma postarii desenului lui pe pagina https://www.facebook.com/cumpana1993. Toti participantii la concurs trebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului.

Comisia de evaluare a numarului de like-uri va fi alcatuita din 3 membrii, angajati ai Cumpana 1993, respectiv un membru din partea Serviciului Juridic, un membru din partea Directiei de Marketing si un membru din partea Directiei Financiare, desemnati de catre Directorul General al companiei.

In cazul in care se constata incalcarea prezentului regulament, prin fraude, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica modalitatea de desemnare a castigatorilor, putand opta pentru varianta acordarii premiilor prin tragere la sorti.

Sectiunea 8. Notificarea si predarea premiului

Castigatoriilor concursului de pe Facebook li se va aduce la cunostinta rezultatul concursului in 24 de ore dupa incheierea jurizarii, astfel: vor fi contactati prin mesaj pe Facebook sau prin intermediul datelor de contact pe care le-au comunicat prin e-mail si li se va afisa numele pe pagina.

In cazul in care castigatorii nu trimit in 72 de ore informatiile solicitate de Organizator sau daca au furnizat date de contact eronate/incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales de Comisia prestabilita prin acelasi mecanism.

Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatoarelor din motive care nu tin de el.

Castigatorii vor intra personal in posesia premiului dupa cum urmeaza:

  1. Inainte de primirea premiului, castigatorii vor trimite catre Organizator, prin posta/curier, la adresa din str. Sinaia nr.12, Stefanestii de Jos, judetul Ilfov, desenul in original, in vederea validarii acestuia, copie dupa certificatul de nastere sau cartea de identitate si adresa la care va fi expediat premiul.
  2. Castigatorul va primi premiul prin posta/curier, taxele fiind suportate de catre Organizator.

Premiile vor fi expediate prin posta/ curier numai la adrese de pe teritoriul Romaniei.

Sectiunea 9. Drepturi de autor

Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe https://www.facebook.com/cumpana1993

Sectiunea 10. Incetarea concursului

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 25 august 2017, ora 24.00, si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora-de natura a face imposibila derularea.

Sectiunea 11.Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe adresa de Facebook https://www.facebook.com/cumpana1993. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament.

Sectiunea 12. Taxe si impozite aferente

Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea cazand in sarcina persoanei castigatoare.

Sectiunea 13. Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.