Regulamentul Campaniei ”Ninge cu cadouri in vendomatele Cumpana”

 Regulament Privind Acordarea de Cadouri in Campania " Ninge cu cadouri in vendomatele Cumpana”

 

Sectiunea 1. Organizatorul Campaniei

1.1.Organizatorul Campaniei”Ninge cu cadouri in vendomatele Cumpana” este Cumpana 1993 SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Alexander von Humboldt nr.10, parter, sectorul 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/16655/1993, CUI RO4264242.

1.2.Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, care este obligatoriu pentru toti castigatorii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial.

1.3.Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul privind acordarea de cadouri in Campania “Ninge cu cadouri in vendomatele Cumpana” este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.cumpana.ro.

1.4.Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ.Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

Sectiunea 2. Locul si durata desfasurarii Campaniei

2.1.Campania se   desfasoara in perioada 23.12.2020-28.02.2021.

2.2.Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.3.Cadourile vor fi acordate in maxim 30 de zile calendaristice de la confirmarea si contactarea castigatorului, in limita stocului disponibil,

 

Sectiunea 3. Dreptul de participare

3.1.Cadourile se acorda persoanelor fizice si juridice care achizitioneaza produse din vendomatele Cumpana si care fac dovada achizitionarii prezentand stickerul sub forma de steluta de pe ambalajul produsului. Pentru fiecare sticker sub forma de steluta se va oferi cate un cadou,

 3.2.Participantii sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament

 

Sectiunea 4. Notificarea si predarea cadoului

4.1.Castigatorii vor intra personal in posesia cadoului dupa cum urmeaza:

4.1.1.Castigatorul va anunta Organizatorul la numarul de telefon 0219224, in intervalul orar 08.00-17.30, faptul ca detine un stiker lipit pe ambalajul produsului pe care l-a achizitionat din vendomatul Cumpana  si va lasa adresa la care i se va inmana  cadoul.In vederea validarii cadoului, castigatorul va trimite pe e-mail, la adresa validari@cumpana.ro, in termen de 48 de ore de la momentul apelului telefonic, urmatoarele: poza cu produsul achizitionat din vendomatul Cumpana care este insotit de stiker, nume si prenume, numar de telefon si adresa la care se va inmana cadoul,

4.1.2.Inmanarea cadoului castigatorului se va face de catre un reprezentant Cumpana, in baza semnarii unui proces verbal, in maximum 30 de zile calendaristice de la data validarii acestuia, in functie de disponibilitatea produselor.

4.1.3.In cazul in care castigatorul refuza sa furnizeze datele necesare in vederea validarii si inmanarii cadoului, acesta va pierde cadoul. In cazul in care castigatorul nu colaboreaza cu Organizatorul in vederea primirii si acceptarii cadoului, sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a refuza acordarea cadoului.

4.2.Nu se vor lua in considerare solicitarile transmise in afara perioadei Campaniei.

4.3.Premiile Campaniei

Se vor acorda ca premii: 71 pachete, fiecare pachet continand 1 buc 7UP doza 0.33 l, 1 punga covrigei vanilati “Rontaila” 80 gr, 1 buc salam biscuiti “Lidas” 80 gr, 2 buc Low Sugar Cereal Bar 30 gr, Valoarea premiilor acordate in cadrul Campaniei va fi de 1042.28 lei fara tva.

 

Sectiunea 5. Protectia datelor personale

5.1.Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu legislatia privind protectia si prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date pe durata Campaniei. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti exclusiv in scopul identificarii castigatorului si inmanarii cadoului.  

5.2.In masura in care castigatorii doresc sa afle mai multe informatii despre cum se prelucreaza datele lor, pot contacta Organizatorul utilizand datele de contact precizate in cadrul Regulamentului.

5.3.Organizatorul nu va prelucra datele cu caracter personal pentru niciun alt scop incompatibil cu scopurile prezentate in aceasta sectiune.

Dupa terminarea Campaniei datele cu caracter personal ale Castigatorului prelucrate de catre Organizator vor fi distruse si/sau sterse.  

 

Sectiunea 6. Incetarea Campaniei

6.1.Prezentul Campanie va inceta de drept la data de 28.02.2021.

6.2.Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute la pct.6.1.,in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

6.3.Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

 

Sectiunea 7. Litigii

7.1.In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa  instantelor judecatoresti  competente. 

 

 

 

Organizator

Vezi mai multe reactii

 

SC Cumpana 1993 SRL